Integritetspolicy

Integritetspolicy för MyCamper Sverige AB


1. Tillämpningsområde och allmänna principer

Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen www.mycamper.se (hädanefter ”plattform”, ”plattformen”, ”tjänsten”). Vi, MyCamper Sverige AB (hädanefter ”MyCamper”), är ägare och operatörer av denna plattform och ansvarar för den, i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

Ditt förtroende och skyddet av din integritet är av stor betydelse för oss. Vi tar därför skyddet och säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Dina uppgifter kommer därför endast att samlas in, bearbetas, användas och lagras i enlighet med gällande lagar om dataskydd och datasäkerhet.

 

I denna integritetspolicy vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom kommer du att informeras om dina rättigheter i denna integritetspolicy.

 

2. Dataöverföring via internet

Internet är ett öppet nätverk som är tillgängligt för alla och utgör därför inte en säker miljö. Även om varje datapaket alltid överförs i krypterad form gäller detta inte avsändaren eller mottagaren. Dessutom är det möjligt att överföra uppgifter utomlands och därmed möjligen till ett land med lägre dataskyddsnivå än Sverige, även om avsändaren och mottagaren befinner sig i Sverige. MyCamper tar därför inget ansvar för säkerheten för data som överförs via internet.

 

3. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter (all information som rör en identifierad eller identifierbar person) för att underlätta din användning av tjänsten och erbjuda dig bästa möjliga service. Omfattningen och typen av datainsamling beror på om du besöker vår plattform endast för att få tillgång till information eller om du använder de tjänster vi erbjuder.

 

(a) Användning av vår plattform för att få tillgång till information

 

Om du använder vår plattform enbart i informationssyfte behöver du inte uppge några personuppgifter. Vi samlar endast in och använder de uppgifter om dig som din webbläsare automatiskt överför, till exempel vilka sidor som nås, IP-adress, vilken webbläsare som används, språk och version av webbläsaren som används, datum och tid för åtkomst etc.

 

När du besöker vår plattform i informationssyfte samlar vi in och använder dessa uppgifter endast i anonymiserad form för att du ska kunna besöka vår plattform på t.ex. rätt språk, för statistiska ändamål och för att förbättra våra tjänster. Genom att använda vår plattform samtycker du till att vi behandlar dessa uppgifter.

 

(b) Personuppgifter som du lämnar till oss och information som vi får genom din användning av tjänsten

 

Vi samlar in sådana personuppgifter och uppgifter i den utsträckning som du tillhandahåller dem (t.ex. när du skapar en profil på MyCamper, när du bokar, när du tar emot kontaktförfrågningar och när du använder vårt chattsystem). Speciellt när du skapar en profil på MyCamper samlas olika personuppgifter in såsom namn, adress, e-post, födelsedatum, telefonnummer, profilbild etc. tillsammans med andra viktiga uppgifter om fordonet, fordonets placering, eventuell skada på fordonet etc. Licenser, registreringsnummer och andra viktig information sparas också. Genom att skicka sådana uppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dessa uppgifter.

 

När du väljer en betalningsleverantör på vår webbplats för betalning får denna leverantör också vissa personuppgifter som ditt namn, adress och kontouppgifter. Det är också möjligt att din kreditkortsleverantör kommer att utföra en kreditkontroll. Din betalningsleverantör kommer att förse dig med ytterligare information.

 

Dessutom samlar vi in information om de tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel uppgifter som utbyts mellan hyrestagare och uthyrare när en bokning görs via plattformen, såsom namn och telefonnummer till hyrestagaren och uthyraren, reservations-/användningsdata och meddelanden. Genom att använda vår plattform och våra tjänster samtycker du till att vi behandlar dessa uppgifter.

 

Alla dessa uppgifter behandlas som strikt konfidentiella och lagras endast så länge som det är nödvändigt för att hantera kontraktet och bokningen. Dessutom utför vi alla databehandlingsförfaranden (t.ex. insamling, bearbetning och överföring) i enlighet med de lagstadgade kraven.

 

4. Hur vi använder och behandlar personuppgifter

Vi lagrar, behandlar och använder den information och de personuppgifter som samlas in enligt punkt 3 för tillhandahållande, underhåll, skydd och förbättring av plattformen, dvs. för att behandla en bokning, för att använda andra tjänster på plattformen, för kundsupport eller för att uppfylla juridiska och avtalsmässiga skyldigheter.

 

Om du använder vårt chattsystem eller skapar en profil hos oss och loggar in, kan vi också registrera om du är aktiv på plattformen.

 

Vi kan också behandla och använda din adress och kontaktinformation för marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte. I synnerhet utvärderar vi information och personuppgifter som samlas in enligt punkt 3 internt och bestämmer varifrån våra hyrestagare och uthyrare kommer från. För tredjeparts marknadsföringsändamål vidarebefordras data endast där detta är tillåtet enligt lag.

 

5. Nyhetsbrev

På vår plattform erbjuder vi dig chansen att prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis. För detta behöver vi, förutom din medgivande, din e-postadress. Genom att skicka din prenumeration på nyhetsbrevet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter inom ramen för denna integritetspolicy.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Du hittar länken till detta i slutet av varje nyhetsbrev. Genom att göra detta återkallar du ditt samtycke eller invänder mot fortsatt användning av dina uppgifter i syfte att skicka nyhetsbrevet.

 

6. Personuppgifter som vidarebefordras av oss

För behandlingen av varje bokning vidarebefordras de uppgifter som är relevanta för bokningen till hyrestagaren eller uthyraren (inom ramen för ett syfte som är tillåtet enligt denna integritetspolicy). Du samtycker härmed uttryckligen till denna vidarebefordran av data.

 

Dessutom samtycker du till att efter fullbordandet av den försäkring som erbjuds av Omocom för bokningar hos MyCamper, kan de uppgifter som krävs för att ingå och behandla försäkringen överföras.

 

MyCamper kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för att verifiera ägarskapet av fordonet.

 

Dina personuppgifter kommer annars inte att vidarebefordras till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att behandla avtalsförhållandet eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut uppgifterna på grund av gällande lagar, officiella beställningar etc. eller av andra skäl som t.ex. utredning av eventuella överträdelser av användarvillkoren, säkerhetsbrister, allvarliga tekniska problem, kränkning av tredje parts rättigheter, skydd av egendom etc. Rätten är uttryckligen förbehållen all behandling av data som utförs av tredjepartstjänster, t.ex. cookies (jfr punkt 7).

 

7. Webbspårning och tjänster från tredje part

Denna plattform använder tjänster från tredjepartsleverantörer, särskilt Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc., sociala plugin-program från Facebook Inc. och delningslänken från Twitter Inc. (hädanefter ”tredjepartsleverantörer”).

 

Sådana tjänster samlar in information och kan i synnerhet använda tillfälliga eller permanenta ”cookies”, dvs. små textfiler (t.ex. HTML) som lagras på din dator (ibland även efter slutet av webbläsarsessionen), som kan hämtas vid ditt nästa besök och som möjliggör en analys av användning av plattformen och surfbeteendet och gör det möjligt för oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.

 

Informationen som genereras om din användning av denna plattform (inklusive ditt surfbeteende och IP-adress) kan överföras till våra servrar eller servrar från tredje part i Sverige eller utomlands och lagras och bearbetas där och eventuellt tillskrivas dig. MyCamper och tredjepartsleverantörerna kan använda denna information för marknadsföringsändamål, i synnerhet för att utvärdera din användning av plattformen, för att sammanställa rapporter om plattformsaktivitet för MyCamper och för att göra andra tjänster relaterade till plattforms- och internetanvändning. Denna information kan också överföras till andra tredjeparter i Sverige och utomlands. Utanför Sverige kanske det inte finns tillräckligt rättsligt dataskydd.


Du kan begränsa eller delvis förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta, men vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna plattform i sin helhet. Ytterligare information finns i webbläsarens instruktioner.

 

Genom att använda vår plattform samtycker du till behandling av uppgifter som samlats in om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

 

8. Datasäkerhet

MyCamper vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, särskilt mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller angrepp av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

 

9. Användarens rättigheter

Du har rätt att när som helst begära bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas.

 

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till, särskilt med avseende på följande information: (a) vilka uppgifter som behandlas; (b) syftet för vilket de behandlas; (c) de kategorier av personuppgifter som vi behandlar; (d) mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter uppgifter har lämnats ut; (e) om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken dina personuppgifter kommer att lagras; (f) förekomsten av rätt till rättelse eller radering av personuppgifter om dig eller till begränsning av vår behandling eller en rätt att invända mot behandling; (g) där personuppgifterna inte var samlas in direkt från dig, all tillgänglig information om källan till uppgifterna; (h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Dessutom har du rätt att veta om dina personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation.

 

Dessutom har du rätt att när som helst kräva omedelbar rättelse, komplettering, begränsning, blockering eller radering av de personuppgifter som lagras om dig. Om rättsliga bestämmelser inte tillåter radering kommer dina personuppgifter att blockeras istället. Dessutom har du rätt att bli informerad av oss om rättelse, komplettering, begränsning, blockering eller radering av dina uppgifter. I händelse av brott mot skyddet av personuppgifter kommer vi också att informera dig om detta medför en hög risk för personliga rättigheter och friheter.

 

Den ansvarige för detta kan nås via hej@mycamper.se eller via MyCamper Sverige AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm. Utövandet av dina ovan nämnda rättigheter är gratis för dig.

 

10. Anpassning av integritetspolicy

MyCamper förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna integritetspolicy i enlighet med lagstadgade krav. Ändringarna ska vara bindande.