Försäkring

Heltäckande försäkring med Omocom

För att kunna hyra och hyra ut på ett smidigt och tryggt sätt har MyCamper tillsammans med försäkringsförmedlaren Omocom tagit fram en försäkringslösning som skyddar alla parter.


MyCamper/Omocom försäkringsvillkor

Försäkringen täcker bland annat

 • Skador på fordonet och på interiör
 • Stöld och förlust
 • Bedrägeri
 • Vägassistans vid motorhaveri eller krockskada


Så här fungerar det

När ett fordon är bokat via MyCamper och Omocom försäkringen är på plats gäller försäkringen direkt vid bokning. Vid skadestånd under hyresperioden kommer Omocom försäkringen träda i kraft. Detta innebär att din privata försäkring kommer att fortsätta vara giltig under hyresperioden, men Omocom försäkringen kommer att aktiveras i händelse att någonting händer. Så snart hyresgästen har betalt premien aktiveras hyresförsäkringen automatiskt. När du själv använder ditt fordon kommer din egen försäkring att gälla.


Krav för att bli försäkrad

Försäkringen gäller för det fordon som anges i hyresavtalet. Därutöver ska följande vara uppfyllt för fordonet när försäkringsperioden påbörjas:

 • Den ska vara registrerad i Sverige och inte avställd
 • Det ska vara en husbil som inte är äldre en 23 år eller husvagn/tältvagn som inte är äldre än 25 år
 • Husbilen får inte ha kört längre än 300,000 km
 • Totalvikten för husbilen får inte överstiga 6 000 kg, totalvikten för husvagnen får inte överstiga 2 000 kg
 • Fordonet får inte vara registrerad för yrkesmässig användning
 • Fordonet ska omfattas av en trafikförsäkring enligt Vägtrafikregistret och uthyraren ska vara registrerad ägare
 • Fordonet ska inte vara belagd med körförbud


Försäkringen gäller enbart om hyresmannen eller annan godkänd förare enligt hyresavtalet kör fordonet. Uthyraren får inte köra fordonet under hyrestiden. Hyrestagare och eventuell medförare i hyreskontraktet ska uppfylla följande krav för att omfattas av försäkringen:

 • Vara minst 23 år gammal
 • Haft giltigt körkort i minst 3 år
 • Behörighet att framföra fordonet/hela ekipaget
 • Körkortet ska vara utfärdat i EU/EES.
 • Vara folkbokförd i EU/EES och ha en ID-handling från dessa länder

Vid uthyrning av husbil ska hyrestagaren ha med sig det gröna kortet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller dock inte vid uthyrning inom Sverige.


Självrisk

Vid maximalt utfall utgår en självrisk om 7500kr

Som fordonsägare kan man alltid välja att sitt egna försäkringsbolag om man så önskar. Är det så att man inte har en försäkring som täcker uthyrning och man inte kan bli försäkrad av Omocom, kontakta oss då gärna på hej@mycamper.se så hjälper vi dig.


Kontaktuppgifter till Omocom

Telefon:+46 8520 278 70

Mail: hello@omocom.se